MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Sağa Dayalı Resim
Mezarlıklar Müdürü : Mehmet Emin KAYIR
Müdürlük Tanımı : Mezarlıklar Müdürlüğü,  5393 sayılı Belediye Kanununun ön gördüğü maddeler gereğince Kırıkkale Belediyesi sınırları içersinde kent halkına hızlı ve güvenilir Mezarlıklar  hizmeti vermek, Sorumluluğumuz dahilinde bütün mezarlık alanlarını modern mezarlık özelinde sayısal ölçümler yapmak ve bilgileri yüklemek, mezarlık harici boş alanları yeşillendirmek halkın en duygusal anında, üzüntülerini azaltma yönünde mezarlık hizmetlerini sunan bir brimdir.
 
 
Görevleri :
a) Mezarlıklar Müdürünün Görev ve Yetkileri: 
1)Görevlerden yetkilisi dahilinde olanların yapılmasını sağlamak.
2)Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
3)Emrinde görev yapan ve amiri bulunduğu bütün, memur, hoca, işçi ve bekçi personelin gözetim ve denetimini yapar. Memurlara yönetmelik esaslara göre birinci sicil amiri olarak sicil verir.
4)Gerektiğinde, emrinde çalışanları, uygun gördüğü bölüm ve işlerde görev taksimi yapmak.
5)Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için, gerekli tedbirleri alır ve aldırtır.
6)Cenazelerin kaldırılması için, gerekli tedbirleri alıp, hizmetin yapılmasını sağlamak.
7)Cenaze nakil otoları ve levazıma’ tın temin edilmesini sağlar.
8)Mahallinde hizmet verebilmek için, gasil hane ve morg tesislerini hizmete hazır bekletmek.
9)Kazılacak ve be tonlatılacak mezarlar için, ihale açtırır.
10)Hizmette kolaylık için ada ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletmek.
11)Mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımı için yasal tedbir aldırmak.
12)Mezar yeri intifasını ve bunların inşaat izinlerini verip, mezar yaptırılmasını sağlamak.
13)1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi, gerektiğinde kemik bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları dahilinde yaptırmak.
14)Mezar inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçlarını tahsis ettirmek,
15)Günlük, haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarını tanzim ettirmek.
16)Yönetmelik şartları dahilinde, yazışmaları takip ettirmek.
17)Lüzumu halinde yapılacak işler hakkında,stratejiyi belirleyip,proje üretmek.
18)Mezar yerlerinin tespitini yapmak.
19)Belediye Başkanlığı’na karşı,sorumluluk bilinci ile çalışmaları kontrol etmek.
 
 
 

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI   DAHİLİ   HARİCİ
   
MÜDÜR 1359      0 318 280 13 59
KALEM AMİRLİĞİ 1434      0 318 280 14 34
CENAZE İMAMLARI 1410      0 318 280 14 10
YENİ MAH.MEZARLIĞI               -      0 544 920 78 09
YUVA MEZARLIĞI               -      0 541 511 64 85
 
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MEZARLIKLAR
 
1- YENİ MAHALLE MEZARLIĞI
2- YUVA MEZARLIĞI
3- KIRIKKÖYÜ MEZARLIĞI
4- ÇULLU MEZARLIĞI
5- AŞAĞIMAHMUTLAR MEZARLIĞI

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ